Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

9412 6423 500
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viapiehus piehus
6181 f381 500
Reposted fromcarol91 carol91 viapiehus piehus
7434 49e5 500
Reposted fromgrobson grobson viapiehus piehus
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viapiehus piehus
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
0729 587b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
9840 0b3f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
1878 ce4f 500
Reposted fromyikes yikes viapiehus piehus
9457 0b96
Reposted fromgket gket viapiehus piehus
8251 c93e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
0929 c41d 500
Reposted fromneon neon viapiehus piehus
5738 e281 500
2618 f32a
Reposted frompiehus piehus
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackmoth7 blackmoth7
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...