Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

3354 b8b5
Reposted fromstroschek stroschek viablackmoth7 blackmoth7
1930 05bf 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viazoou zoou
3971 7955 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazoou zoou
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viazoou zoou
Miło jest zamknąć oczy, pomarzyć i potęsknić za jakimś miejscem. To, że tęsknimy, oznacza, że nam jeszcze na czymś zależy. 
ciocia ebi: Fernweh
Reposted fromciociaebi ciociaebi viazoou zoou
7222 eb23 500
Reposted frompiehus piehus
7224 0e67 500
Reposted frompiehus piehus
7225 c4f6 500
Reposted frompiehus piehus
8295 0f61 500
Reposted frompiehus piehus
Jak kto naprawdę kocha, to mu słowa niepotrzebne. Ty sobie, dziecko, zapamiętaj, że w miłości słowa nic nie znaczą. W miłości to sam człowiek się liczy, a nie jego gadanie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrianmay brianmay
1413 d628 500
Reposted frompiehus piehus
3046 d22f 500
Reposted frompiehus piehus
9151 5895 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
2080 1209 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
8307 4dee 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
8506 fca1
Reposted frompwg pwg viairmelin irmelin
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
6212 955d 500
Reposted fromskizzo skizzo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl