Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

0732 6bfd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
0772 86b0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
4464 7d4e
bro...
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
5916 34ad 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie ‘Mała’ i pozwoli mi taką być. Kto powie ‘puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś’ i one puszczą. Kto powie ‘jestem’ i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni.
Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaolvido olvido
7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaolvido olvido
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viastefanson stefanson
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viastefanson stefanson
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viapiehus piehus
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
#Emily
Reposted frompffft pffft viapiehus piehus
1510 e861 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
1813 f4c1
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapiehus piehus
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl