Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

1498 a09c 500
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus
6876 ca44 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapiehus piehus
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viapiehus piehus
8246 0751 500
Reposted frompiehus piehus
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viaparrtyzant parrtyzant
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak vialenka024 lenka024
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialenka024 lenka024
4410 37fb
Reposted fromsoSad soSad vialenka024 lenka024
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou vialenka024 lenka024
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaBilora Bilora
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBilora Bilora
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaBilora Bilora
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viapiehus piehus
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl