Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolvido olvido
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
9236 3586
Reposted frompastelowe pastelowe viapiehus piehus
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
9420 ac15
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
9248 31b8 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1228 d583 500
Reposted frompiehus piehus
6504 a046 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
9496 1a8e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viairmelin irmelin
2576 83be
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
1414 1175 500
Reposted frompiehus piehus
1568 974f 500

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea
W tym roku minie 8 lat odkąd mam zupę. 8 fucking years jakby to powiedzieli aktorzy w serialu. To jest już jak nałóg, jak rytuał, jak twoje małe miejsce na ziemi, które skrywa najprawdziwsze cząsteczki twojej duszy. Masz tu wszystko przez co przechodziłeś dorastając. Każdy post przesiąknięty jest twoimi nadziejami, obawami, smakiem kawy, czasami łez i jasnym światłem poranków. To tutaj skrywasz wszystkie odrzucenia, to tutaj przyznałeś się przed samym sobą, że kochałeś. To jak drzwi do tajemniczego ogrodu, który żyje. Każda strona ma swój puls przypominając ci być może o tym, o czym nie chciałeś już pamiętać, a czasami przypomina ci o tym co budziło cię do życia, a o czym już zapomniałeś. Czasami doprowadzi cię do depresji, a czasem będzie próbować cię z niej wyciągnąć. To twój mały horkruks, który nigdy nie może zniknąć. To tak jakby ktoś zabrał ci część twojego życia.
Reposted fromshineon shineon viairmelin irmelin
9455 2ae4 500
Reposted fromdaten daten viairmelin irmelin
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl