Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major viadobby dobby
4658 2592 500
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
9936 660c 500

Reposted fromdivi divi viabrianmay brianmay
4442 ea1d
10 Eyes, 7 Pairs of Legs & Blue Blood 
The horseshoe crab is one of the most interesting & strangest  animals in the ocean. This is a baby. They are very common on the east coast of the US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapiehus piehus
5089 888a
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viapiehus piehus
4524 6992 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
3033 78c7 500
Reposted fromkaiee kaiee viapiehus piehus
3907 ab7f
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viapiehus piehus
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viapiehus piehus
4246 881a 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapiehus piehus
4234 b567
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
2713 4a5f
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapiehus piehus
8466 db5e 500
Reposted fromshmasda shmasda viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl