Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Mnie po prostu przeraża że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromgracjanhi gracjanhi viapiehus piehus

August 11 2017

3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
4487 0191 500
"Ości" 1
4141 a950 500
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
Spójrz, gdybyś miał jeden strzał, lub jedyną szanse by zdobyć to czego pragniesz, wykorzystałbyś ją czy po prostu pozwolił jej się wyślizgnąć ?
— Eminem
Reposted fromJOGON JOGON viagdziejestola gdziejestola

- Normalny Polak przynajmniej raz w życiu myśli o emigracji.

- Normalny Polak, proszę pana, myśli o emigracji przynajmniej raz w tygodniu. Moim zdaniem jak najczęstsze myślenie o emigracji jest kryterium i normalności, i polskości. Ale ja nie jestem normalny Polak, pomiędzy mną a Polską wyraźna, bardzo wyraźna granica biegnie.

- Granica ognia?

- Skąd! Granica śmiechu. Niektórzy mówią wprawdzie, że to jest granica pogardy, że rzeka plwociny nią płynie.

Marsz Polonia, Jerzy Pilch

Reposted fromjojinthesun jojinthesun viagdziejestola gdziejestola
San francisco Paris Tokyo Los angeles Hong kong Rio de janeiro New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

7249 2d9e
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viagdziejestola gdziejestola
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viagreymouse greymouse
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl