Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

6546 ddad 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vialenka024 lenka024
2988 0c80 500
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
3979 eb33
0012 2bcb 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
0735 106f 500
bo to Polska właśnie xDDDD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
9956 526d 500

positive-memes:

Doge loves you

Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viairmelin irmelin
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
9142 3c41
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viagdziejestola gdziejestola
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viagdziejestola gdziejestola
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viatereseek tereseek
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatereseek tereseek
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl