Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

8941 1851
Reposted fromkushii kushii viaxannabelle xannabelle
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaxannabelle xannabelle
3012 5c72
Reposted fromcaraseen caraseen viaxannabelle xannabelle
4998 dd04
Reposted fromblutelf blutelf viaxannabelle xannabelle
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaxannabelle xannabelle
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viaxannabelle xannabelle
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viairmelin irmelin
8155 ea1b 500
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viairmelin irmelin
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
9548 c80b 500
Reposted fromantytalent antytalent viairmelin irmelin
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaolvido olvido

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

- Daniel Glattauer

Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaolvido olvido
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaolvido olvido

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaolvido olvido
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaolvido olvido
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl