Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viamoninka moninka
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaGeniusz Geniusz
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaolvido olvido
That’s what I want. I want someone who smiles like an idiot whenever he talks about me. Someone who just can’t shut the fuck up about me.
— things I couldn’t tell you so i told the Internet instead (via helainetieu)
Reposted fromPoooly Poooly viaolvido olvido
You can be lonely even when you are loved by many people, since you are still not anybodys one and only.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaolvido olvido
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaxannabelle xannabelle
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viaxannabelle xannabelle
7931 1f9e
Reposted fromx70b1 x70b1 viaxannabelle xannabelle
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaxannabelle xannabelle
8335 4267 500
Reposted fromkyte kyte viaxannabelle xannabelle
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
Zaufaj sobie. Potrafisz więcej, niż Ci się wydaje.
Reposted fromclerii clerii viaxannabelle xannabelle

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaxannabelle xannabelle
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme vialenka024 lenka024
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viaolvido olvido
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaolvido olvido
Reposted fromlordminx lordminx vialenka024 lenka024
5976 7ce5
Reposted fromlaters laters vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl