Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

3651 45a3 500
Reposted frompiehus piehus
8935 4484 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
4912 2f03 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
6958 ccf5 500
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
"Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu."
- Woody Allen
cisza niszczy każdego. 
Reposted fromnila nila viagdziejestola gdziejestola
1504 7c46
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromFlau Flau viadogs dogs
7483 b106 500
Reposted fromdivi divi viastefanson stefanson
9773 771b
Reposted fromheroes heroes viastefanson stefanson
2725 8fb2 500
Reposted frombrumous brumous viastefanson stefanson
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin
4306 6d01
7251 76a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viairmelin irmelin
3976 3504 500

looprole:

via weheartit

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin

australiansanta:

a fun and interesting fact about me is that im a fucking idiot

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
8550 02d8 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin

Poznałem sporo osób, które były ode mnie bogatsze. Rozmawiałem z nimi bez specjalnej spiny w dupie. Bo co z tego, że ktoś ma większy sos? Jeśli walczysz z kimś na jego boisku, porównujesz zasoby, których wiadomo, że tamta druga strona ma więcej, to od razu przegrałeś. Od razu przegrałaś. Ale na 100 proc. jesteś w czymś lepszy od kogoś kto, ma po prostu więcej pieniędzy. Może potrafisz lepiej jeździć samochodem. Może potrafisz naprawić ten samochód. Możesz potrafisz śpiewać, malować, pisać, gotować, dawać dupy, recytować etc. Może zwyczajnie jesteś od tego gościa szczęśliwsza. Bo masz ludzi, którzy cię kochają. 

Te rzeczy porównuj. Te rzeczy eksponuj, rozmawiając z kimś, kto wyżej sra niż dupę ma, bo kupił sobie kawałek blachy i cztery koła a do tego jacht i sześć kilo silikonu na kajucie. Czytasz to teraz i mogę ci powiedzieć, że na 100 proc. jesteś w czymś lepszy ode mnie.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/23/dlaczego-przybywa-ludzi-ktorzy-maja-poczucie-ze-sa-gorsi-od-innych/#more-3792
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl