Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viaolvido olvido
Reposted fromjasminum jasminum viagdziejestola gdziejestola
8208 7113 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
7095 7478 500
Reposted fromzciach zciach viagdziejestola gdziejestola
7683 5b4d 500
Reposted fromcomics comics viagdziejestola gdziejestola
5634 98e4
Reposted fromdailylife dailylife viaolvido olvido
Gdy kogoś kochasz, nie przeliczasz tej miłości na uczynki. Nie licytujesz: ja dałam tyle, Ty dałeś tyle. Po prostu ofiarujesz, nie myśląc o zapłacie.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromtimetolove timetolove viaolvido olvido
Bądźcie ostrożni w tym, co uważacie za oczywiste.
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaolvido olvido
9176 72fe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

Hipotermia – człowiek traci człowieczeństwo?

Wszyscy wiemy, co to jest hipotermia. Ja również.

Lecz nie wiedziałem jednego.

Dotarłem do pewnego badania, które mnie zmroziło.

Hipotermia powoduje prymitywizację człowieka i upodabnia go do zwierzęcia.

Słowo paradoksalnie jest najczęściej używanym w tym tekście.

Hipotermia to obniżenie temperatury wnętrza organizmu ciała organizmu stałocieplnego. Oczywiście do poziomu poniżej normalnego zakresu jej wahań.

Paradoksalne zjawisko – rozbieranie się

Procesowi hipotermii towarzyszy dość paradoksalne zjawisko jakim jest rozbieranie się.


Wiele ofiar hipotermii jest znajdywane w stanie częściowego lub całkowitego rozebrania się, co wskazuje, że musieli zacząć odczuwać bardzo silne gorąco, które skłoniło ich do rozebrania się i ochłodzenia pomimo bycia w stanie hipotermii.

Co jest przyczyną tego zachowania?

Odpowiedzią jest: reakcja obronna chroniąca, paradoksalnie, przed utratą ciepła.

Jak działa ta reakcja?

Gdy temperatura spada, mięśnie naczyń krwionośnych z zewnętrznych części ciała zaczynają się kurczyć i rozkurczać. Skurcze te powodują wypchnięcie krwi z tych obszarów ciała. Zmniejszenie obiegu krwi przy powierzchni ciała ma istotne znaczenie – zmniejsza tempo ucieczki ciepła ciała z kluczowych dla przeżycia organizmu jego wewnętrznych części. Krew bowiem, jak wiemy ze szkoły, krążąc przy skórze działa jak chłodziwo.

Gdy jednak niska temperatura utrzymuje się, zmęczenie mięśni jest tylko kwestią czasu. Ulegają one rozkurczeniu, przez co ciepła krew z wnętrza ciała gwałtownie napływa do jego bardzo wychłodzonych części ciała.

Napływ krwi do wyziębionych tkanek powoduje wrażenie fali gorąca. Zwłaszcza, że ludzie odczuwają ciepło jako różnice w temperaturze. Są też inne hipotezy twierdzące, że wrażenie gorąca wywołane jest zniszczonym przez zimno zaburzeniem funkcjonowania ośrodka regulującego temperaturę.

Ponieważ człowiek będąc w stanie hipotermii nie jest w stanie sam się kontrolować, a także zdezorientowanych i mających zaburzoną świadomość, zaczynają się odruchowo rozbierać.

Hipotermia i terminalne zakopywanie się

Potem następuje coś jeszcze straszniejszego. I niezwykłego.

Dotarłem do badania (wszystkie linki i źródła jak w każdym wpisie poniżej tekstu), które jest badaniem nad ofiarami wyziębienia.

Wykazało ono, że większość znalezionych ofiar, które uległy rozebraniu się, była znajdowana w pozycjach i miejscach sugerujących, że ostatnie chwile życia spędzili czołgając się w poszukiwaniu schronienia – zamkniętej przestrzeni, na przykład szafy, przestrzeni pod łóżkiem, schowku)…

Dlaczego?

Gray682 Pień mózgu

Przywrócony obieg krwi powoduje gwałtowną ucieczkę resztek ciepła. Ciało tak wyziębionej osoby zaczyna umierać. Oczywiście nie umiera całe jednocześnie, ba, nawet poszczególne organy nie obumierają w całości w jednej chwili.

Tak się dzieje z mózgiem, który umiera najszybciej (najważniejszy narząd, który potrzebuje największej ilości wszystkiego, choć nie ma największej masy i rozmiaru). Mózg jest zbudowany hierarchicznie. U podstaw znajduje się pień mózgu, w którym znajdują się ośrodki kontrolujące najbardziej prymitywne odruchy i zjawiska, jakimi są przykładowo oddychanie i bicie serca. Leżący u podstawy pień mózgu jest najstarszą częścią skomplikowanej struktury.

Najbardziej zaawansowaną jest kora mózgowa, rozrośnięta i bardzo ustrukturyzowana tkanka odpowiadająca za myślenie, planowanie, budowanie reprezentacji świata; w skrócie – za to, co zwiemy świadomością. Ta część mózgu jest również najbardziej wrażliwa na uszkodzenia.

Kora_mozgu.PNG Kora mózgu zaznaczona ciemniejszym kolorem


Panowie Rothschild i Schneider, autorzy obserwacji związanej z próbami ukrycia się ofiar hipotermii podejrzewają, że u umierających z zimna uaktywnił się pierwotny odruch obronny kierowany przez pień mózgu, co skutkuje próbą skrycia się przed zagrożeniem poprzez wykorzystanie najprostszej dla wszystkich zwierząt motoryki i skłonności do wyszukiwania dziury w ziemi.

Zostało to nazwane terminalnym zakopywaniem się.

Ten właśnie atawizm ukazuje nam w najbardziej dramatycznych okolicznościach, że jesteśmy nierozerwalni z naszą ewolucyjną przeszłością…

----------------------------------------------

Jeśli ta notka cię zmroziła (podobnie jak mnie), udostępnij ją komuś, kogo zmrozi jeszcze bardziej!


Źródło: https://wszstk.wordpress.com/2016/11/27/hipotermia-czlowiek-traci-czlowieczenstwo/

Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
5330 2dba 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
9017 51a6
Reposted fromadamkrk adamkrk viascorpix scorpix
Związki między ludźmi zaczy­nają się od nieśmiałego, lękli­wego użycia wiel­kich słów, co do których ma­my nadzieję, że już wkrótce będą pasować. 
— Jonathan Carroll
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola
7821 476a
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
6685 dcad 500
Reposted fromlubiedarkside lubiedarkside viairmelin irmelin
0360 aba2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
7505 0c4a
Reposted fromrichardfeynman richardfeynman viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl