Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

5093 f2d2
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxvou xvou
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viaxvou xvou
4847 7850 500
Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Głupiego Fanfarona?
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo viaxvou xvou
A czasami bywa tak, że pomimo tego, iż coś się już dawno skończyło, to nadal obserwujesz w jakiś ograniczony, ale jednak; sposób osobę, na której ci zależy. Osobę, którą kochasz. Przeglądasz od czasu do czasu jej zdjęcia, słuchasz muzyki, której słucha, interesujesz się tym, co lubi, co ją zachwyca. I niby godzisz się z tym, że tej osoby już w twoim życiu nie ma. Niby nie wierzysz już w to, że kiedykolwiek do niego powróci. I niby to nie boli już tak bardzo, jak wcześniej... Ale wystarczy choćby jedna wzmianka o tym, że ta osoba za kimś tęskni, że ta osoba kogoś pragnie, że kogoś kocha, a ciebie zaczyna znów rozrywać od środka. I niby wiesz, że powinno się o tym nie myśleć, że powinno się zrobić wszystko, aby zabić w sobie to uczucie, ale tego nie robisz. Nie chcesz tego. Nigdy nie zechcesz. Jedyne co robisz, to znowu zaczynasz się zastanawiać... Dlaczego to nie ty... Co takiego ma lub też miał w sobie ktoś inny, że ta osoba jest w stanie go kochać, a ciebie już nie. I to jest ten moment, w którym powinienem napisać coś mądrego i wyjaśnić właśnie czym jest to "coś", czego nam wszystkim brak. Przepraszam, ale nie napiszę. Sam zastanawiam się nad tym... każdego dnia.
Reposted fromdeadwolf deadwolf viaxvou xvou
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaxvou xvou
7497 bf12 500
Reposted frommoai moai viaxvou xvou
Drogie Panie, wszystko to, co teraz dzieje się w Waszym życiu, bez względu na to, jakie to jest, dzieje się po to, byście mogły skorzystać na tym doświadczeniu w przyszłości. Dlatego trzymajcie się dzielnie! Pamiętajcie, że rzeczy dzieją się po coś. Nie musicie wiedzieć teraz po co. Odpuśćcie kontrolę i żyjcie tak jak umiecie najlepiej.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
6957 5feb
Reposted fromliczbapi liczbapi viaxvou xvou
6124 b0e2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
If you could be anyone, would you choose to be yourself? 
— Naomi Shihab Nye
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
5620 9a96
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin

willow-wanderings:

howlingguardian:

Wait, so in Gryffindor Tower, if a boy tries to go up the girl’s staircase, it turns into a slide, right? What if one day a kid sets foot on it, but it remains stairs, all the way to the top, and at the top the kid whispers “I knew I was a real girl”

*slamming fist on the table* MORE TRANS POSITIVE HEADCANONS (TRANS POSITIVE CANON WOULD BE FUCKING GREAT TOO WHILE WE’RE AT IT)

Reposted frompannakojot pannakojot viahogwarts hogwarts
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
5270 5ce3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Żulczyk
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
8171 742b 500
Reposted fromhmiller hmiller viairmelin irmelin
5885 7058
Reposted frombastiontur bastiontur viairmelin irmelin
5798 bdc7 500
Reposted fromdomitrz domitrz viairmelin irmelin
7559 dfdd 500
don't fart
Reposted frompetronela petronela viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl