Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

8045 82ea 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrianmay brianmay
5690 4b68 500
Reposted fromkjuik kjuik viapiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
4218 3e48 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viapiehus piehus
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viapiehus piehus
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
7988 8088 500
Reposted frompureocean pureocean viapiehus piehus
5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viapiehus piehus

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
Reposted frommefir mefir viabrianmay brianmay
4587 3113
Reposted fromrosewood rosewood viagdziejestola gdziejestola
7344 dc0a
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
6095 38d6
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
You’ll end up really disappointed if you think people will do for you as you do for them. Not everyone has the same heart as you.
http://twitter.com/goodquoteco (via kushandwizdom)
Reposted fromblutelf blutelf viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl