Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuje, coraz gorzej widzę i coraz gorzej się poruszam, a to niedobrze, to widać, to czuć (...).
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
głowa do góry. nawet, jeśli masz brudną szyję.
— Rzymskie dziewczyny
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viazoou zoou
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viazoou zoou
Reposted fromsalami salami viascorpix scorpix
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viascorpix scorpix
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna. Często się śmieję, bo kocham to. Taka już jestem. Cholernie wrażliwa i wesoła. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viascorpix scorpix
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viascorpix scorpix
6107 c6a6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
5890 5175 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
6330 ae63 500
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
5809 3140 500
Reposted fromLane Lane viapiehus piehus
2315 e6e0 500
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
6814 41cb 500
Reposted frompiehus piehus
6815 a70d 500
Reposted frompiehus piehus
6816 7df2 500
Reposted frompiehus piehus
6864 3e35 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl