Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapiehus piehus
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viapiehus piehus
8880 b7af 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapiehus piehus
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
come to me
Reposted fromnoticeable noticeable viagdziejestola gdziejestola
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream viagdziejestola gdziejestola
8402 0fd1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od kontekstu zdarzeń. Określamy ludzi na podstawie tego, jak ich zwykle postrzegamy. Ale kiedy wyjmiemy daną osobę z ustalonych ram, umieścimy w odmiennym miejscu i innej sytuacji, nasz umysł nie zawsze daje sobie z tym radę. Coś znanego staje się nagle czymś obcym i niepokojącym.
— Simon Beckett
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
2621 6bd9
Przerażające. 
Reposted fromrichtich richtich viagdziejestola gdziejestola
1779 6563 500
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola
0226 6b60
Reposted fromOFFka OFFka viagdziejestola gdziejestola
Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.
— Mały Książę
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl